The Basic Principles Of love shayri status

mare aena hare marrage karva six…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem six ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav issue khali aetlo 6 ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Hello mujhe proposes kiya our bahut sare feedback kiya hamari love stor

read more